کوپلینگ

کوپلینگ شفت خروجی موتورر به شفت ورودی گیربکس متصل میکند و یا وظیفه انتقال نیرو از موتور به گیربکس را دارد.

البته این مورد برای بالابرها است و در هرجایی که نیاز به انتقال نیرو یا اتصال بین قطعات مکانیکی مانند موتوروگیربکس میتوان از کوپلینگ استفاده کرد.

کوپلینگ در بالابرها انواع مختلفی دارد که با توجه به نوع بالابرها با برندهای مختلف نوع وشکل ان قابل تغییر است.

در ضمن کوپلینگ وظیفه جلوگیری از ضربه زدن هنگام چرخش موتور به شفت گیربکس را دربالابر دارد.