کلید فرمان

کلید فرمان برای صادر کردن فرمان جهت حرکت جرثقیل‌ها میباشد و دارای دو مدل تک سرعته ودو سرعته میباشد.

که هر کدام دارای تعداد دکمه‌های مختلف از نظر تعداد بوده. به عنوان مثال بسته به نوع کارکرد جرثقیل کلیدها شامل ۲-۴-۶-۸ وحتی در موارد خاص ۱۲ دکمه میباشد.

بسته به نوع جرثقیل کلیدها میتوانند به صورت ثابت روی تابلو برق یا روی دیوار بسته به شرایط اپراتورنصب شوند یا مجموع این کلیدها داخل جعبه قرار میگیرد که به وسیله‌ی کابل فرمان نسبت به موقعیت قلاب به جرثقیل وصل میشوند.

از نظر استاندارد کلیدهای فرمان باید دارای کلید امرجنسی یا قارچی باشد که این قارچی به کنتاکتور اصلی یا همان کنتاکتور امرجنسی موجود در تابلو برق وصل میشود که در هنگام بروز مشکل وحادثه با قطع کردن کلید قارچی برق کل جرثقیل قطع میشود ومانع ازبروز حوادث میشود.

همانطور که گفته شد کلیدها دارای دو مدل تک سرعت ودو سرعت میباشد که بر اساس نوع جرثقیل از لحاظ حرکتی ۲کاره ۴کاره و۶کاره تعریف میشود با ترکیب این کلیدها به صورت همزمان میتوان جرثقیل را در جهت دلخواه حرکت داد. طبق مطالب ذکر شده از کلیدهای ۱۲دکمه هم در جرثقیلها استفاده میشود که در موارد خاص هنگامی که دووینچ روی یک پل یا دو وینچ ودو کالسکه روی یک پل نصب شوند یا جرثقیل دارای مگنت یا گرپ باشد از این کلیدها استفاده میشود.

همانطور که گفته شد صدور فرمان برای حرکت جرثقیل را میتوان به جای استفاده از کلید متصل به کابل یا همان کلید فرمان از ریموت کنترل یا کنترل از راه دور که در بخش بعدی راجب ان توضیح میدهیم استفاده می شود.

کلید فرمان جرثقیل
کلید فرمان جرثقیل
کلید فرمان جرثقیل