چرخ های حرکتی

چرخ جرثقیل وظیفه حرکت جرثقیل را بر عهده دارد.

که مطابق با محاسبات دور بر دقیقه و هم چنین تناز جرثقیل قطعا قابل تغییر است.

جنس آنها معمولا از آهن ck  میباشد . پس از ماشین کاری میتوان آنها رابصورت دنده ای ویا هالو شافت ساخت.

در طراحی های مختلف میتوان آن را دنده ای ساخت. شفت خروجی گیربکس بوسیله چرخدنده کوچکترروی دنده  قرار میگیرد وباعث حرکت میشود که اصطلاحا به ان دنده ریتسر گفته میشود.

  هم میتوان داخل آن را ماشین کاری کرده و داخل ان شفت خروجی گیربکس متصل کرده که این هم نمونه دیگری از انتقال نیرو  میباشد.

چرخ جرثقیل