قلاب جرثقیل سقفی

قلاب جرثقیل سقفی یکی از مهم ترین قطعات جرثقیل سقفی میباشد.

  در واقع قلاب جرثقیل سقفی وظیفه بلند کردن اجسام سنگینی که توسط انسان قابل بلند کردن و جابجایی نیستند را برعهده دارد.

قلاب جرسقیل سقفی تاثیر بسزایی بر افزایش بهره وری و به حداکثر رساندن استفاده از جرثقیل  همچنین سرعت بخشیدن به عملیات ساخت  ساز را دارد.

یکی از موارد استفاده از قلاب جرثقیل سقفی در حوادث طبیعی برای جابجایی اجسام می باشد.

جهت سفارش به بخش  ارتباط با ما  مراجعه نمایید.