درایوهای راه اندازی

درایوهای راه اندازی یا نرم راه اندازها همانطور که از اسم انها پیداست وظیفه ی حرکت دادن و توقف نرم موتور را بر عهده دارند که این امر مزایای زیادی خصوصا برای قطعات مکانیکی که در اثر ضربه هنگام حرکت به وسیله کنتاکتور وارد میشود را خنثی میکند.مهمترین مزیت درایوها بر روی جرثقیل این است که تکان ناشی از ضربه ی حرکت و یا توقف موتور به وسیله ی راه اندازی کنتاکتوری را کامل رفع کرده و مانع از حرکت پاندولی بار میشود.درایوها به وسیله ی تنظیم همزمان ولتاژوفرکانس باعث شروع حرکت نرم و تدریجی موتور تا رسیدن به دور نامی وهمچنین توقف اهسته موتور میگردد.از دیگرمزایای درایو این است که میتوان موتورتک سرعت را به دو سرعت یا حتی چندین سرعت دلخواه راه اندازی کرد.