خطوط برق رسان جرثقیل

خطوط برق رسان جرثقیل همانطور که از اسم ان پیداست وظیفه برق رسانی به جرثقیل را دارد.خطوط برق رسانی انواع محتلفی دارد که ساده ترین نوع ان برق رسانی به وسیله ی کابل برق و قرقره میباشد.یکی از روشهای برق رسانی شین برق می باشد که به وسیله یک خط شین بسته که دارای ۴ مس داخل ان میباشد که به وسیله جاروبک وذغال برق را به جرثقیل می رساند که البته این شین برق از نظر امپر محدود میباشد.دربعضی از صنایع مانند کارخانه فولاد به دلایل خاص از شین باز استفاده میشود که دارای انواع مختلفی از نظر امپر و شکل ظاهری میباشد وهمچنین دارای تنوع زیادی از نظر جاروبک است.

خطوط برق رسان جرثقیل