جرثقیل مونوریل

جرثقیل مونوریل یا همان چهار کاره معمولا تا ماکزیمم تناژ ۱۰تن نصب میشود و تنها حرکت چپ و راست و بالاو پایین را پوشش میدهد .در بعضی از سالنها که نیاز به جرثقیل ۶کاره نمیباشد و جرثقیل باید در امتداد یک مسیر برای حمل بار حرکت کند از جرثقیل مونوریل استفاده میشود.در موارد خاص هم میتوان سازه این نوع جرثقیل را بصورت دایره با شعاع خاص یا بصورت پیچ وخم نورد کرد که این نوع باعث پوشش بیشتر نقاط سالن میشود.

جرثقیل مونوریل