جرثقیل دروازه ایی :

از جرثقیل دروازه ای در مکان هایی که سوله ها تحمل وزن جرثقیل را نداشته باشند یا نیاز به نصب جرثقیل در فضای باز باشد استفاده میشود.جرثقیل دروازه ای در دو نوع تک پل و جفت پل نسبت به تناژ و دهانه ساخته میشود.طریقه محاسبات مانند جرثقیل سقفی میباشد با این تفاوت که جرثقیل دروازه ای دارای دو ستون در هر طرف میباشد که برروی راهبر جرثقیل (کلگی)نصب میشودکه همگی برروی دو ریل که موازی هم روی زمین نصب شده است حرکت میکند.

جرثقیل دروازه ایی